FBSz hivatalos állásfoglalása egy fontos ügyben

FBSz hivatalos állásfoglalása egy fontos ügyben

Tisztelt Barantások, szimpatizánsok!

A Baranta egy olyan, a magyar hagyományokra épülő harcművészeti stílus, amelynek létfontossága a közösségben való tevékenység. Ezt jelenti a helyi csapat, tágabb értelemben több csapat, országos szinten a szövetség, valamint Kárpát-medencét összefoglalva és azon túl egy átkaroló közösség, akik egy célból harcolnak: a magyarságukért. Ez nagyon szépen hangzik, és bár úgy tűnik, hogy az összefogás egy példája, sajnos nem az.
A Barantában van egy nagyon fontos alapeszme: Nem alá-fölé rendeltség van, hanem mellérendeltség. Ez tökéletesen megegyezik Pap Gábor legfontosabb tanításával, miszerint két szemlélet van: romboló és teremtő. Mindkettőt egy testvérpár jelképezi. Az előbbit Káin és Ábel, kik közül Káin megöli Ábelt a saját érdekeiért. Az utóbbi Hunor és Magyar testvérpár, akik küzdelme mindig teremtő, az erősebb segíti a gyengébbet, rámutat a hibáira, ezáltal tanítja. Ezt az eszmét Vukics Ferenc is erőszeretettel hirdeti. A baj ezzel az, hogy nem eszerint cselekszik! Németh Zoltánnal az élen mellérendeltség eszméjébe öltöztetett álarccal egy erőszakos diktatúrát követelnek, miszerint: „ha nem velünk, akkor ellenünk!” Ehhez pedig gátlástalanul felhasználnak minden lehető legegyszerűbb és leghatékonyabb módot, mint pl. a meggyőzést, bújtogatást, uszítgatást, mindent, ami belefér a Káin és Ábel eszméjébe, kerülve a Hunor-Magyar elvét.
A személyem iránt is sok hazugságot és aljas gazemberséget közvetítettek, amleyen keresztül megbélyegezték a felvidékieket is (ártatlanul). Röviden összefoglalva kezdődött ez akkor, mikor Vukics Ferenc Erdélyben a templomban (!) arról beszélt, hogy én B. András felvidéki maffiakapcsolata vagyok, miközben erről mit sem tudtam. Magyarországon ezt Győrtől Debrecenig, a Magyarok Szövetsége lakossági fórumain résztvevő barátaim is igazolták. Ekkor kezdett megszakadni és meginogni a Vukics Ferencben vetett hitem. Akkor ő eltávolodott a Barantától és sok „önjelölt próféta” póbálta összefogni, sikerteleül. Ekkor én hazaköltöztem Felvidékre. Időközben felbukkant Németh Zoltán, aki a jó könyökölésének köszönhetően gyorsan felkerült a vezető pozicíóba. Többek között azt hajtogatta, hogy nem merem megmérettetni a versenyeiken, amikor pedig elmentem és megnyertem, rámnyomták a billogot: CSALÓ! Szervezték a Baranta Világkupát, amiről elmondtam a véleményem, megint úgy csavarták, hogy nem támogatom a Baranta hírnevét. 2014-ben a Balassi kupa szervezése a mi feladatunk volt. Január közepén Molnár Atilla felhívta az OBSz vezetőségét, hogy mennyien jönnek, erre azt mondták, hogy még egy kis időt kérnek. Eközben már szervezték a saját Balassi kupájukat, amivel később megosztották a magyarországi és erdélyi barantásokat is, természetesen úgy összefoglalva az egészet, hogy mi voltunk a hibások, mert nem fogadtuk el azt, hogy „Csak az ő szabályuk és csak az ő bíróik szerint szervezhetjük!” (Ellenben részünkről: a szabályokon nem változtatunk és legyenek bírok: Erdélyből, Délvidékről, Magyarországról és Felvidékről) – visszutasították! Jelen áskálódásuk pedig az, hogy találtak Felvidéken egy úriembert (jól ismert Hegedűs hadnagy alakja az Egri csillagokból), akivel a FBSz-t megkerülve Felvidéken szerveztetik. A sorok közt olvasva egyértelmű, hogy teljesen átnéznek rajtunk. Sorolhatnám az ilyen aljas húzásokat, de egyet és talán az egyik legfontosabbat még leírom. Ez pedig az általam végzett gyűjtések, amik a Baranta alapját képeznék. Vukics Ferenc azt állítja, hogy 6 éves kutatómunkával alapozta meg a Barantát. Ennek semmilyen dokumentált nyoma nincs, Németh Zoltán azt írta levelében, hogy 1300 adatközlőnél (bácsi, akit megkérdezett) járt, ennek se találjuk dokumentált nyomát. Ehhez képest nekem csekély, 300 adatközlőm van, immár hetedik éve foglalkozom gyűjtéssel. Ezalatt gyűjtöttem rengeteg ostorozást, birkózási formákat, botbirkózást, fokosvívást és fokosbirkózást, stb. Erre azt mondták, hogy ez semmi, értéktelen. Ezzel nem engem nem ismernek el, hanem azoknak a magyar embereknek az értékeit, ami lenne a Baranta. Jómagam nem kinyilatkoztatok, hanem alátámasztom forrásokkal, melyek összefoglalóit könyvek formájában ki is adom! Eme sok nyomás, rágalom már elég volt!
Párhuzamosan a mi történetünkből: találkoztam Mede Ferenccel, aki elmondta, hogy támogatná azt az elképzelésemet, hogy közösen létrehozzunk egy Baranta völgynek nevezett központot, aminek célja a Baranta harcművészeten túl a magyar szerves műveltségnek is egy példája. Mede Ferenc komolyan gondolta és valóban sikerült létrehoznunk Gömörpéterfalán, ami folyamatosan épül ki. Mint később kiderült, Mede Ferenc volt az, akit egykor Vukics Ferenc megkért, hogy nézzen utána B. András kassai ügyének, aminek aztán az lett a vége, hogy történetet kerítve belekevertek engem is, és így lettem veszélyes szlovák maffia. Mede Ferenc volt az, aki mint kiderült, több millió forinttal támogatta az OBSz-t, és többek között finanszirozott egy Baranta zeneszám létrejöttét Fankadelitől. Ennek a számnak a klippjét is kész volt támogatni és kitartott azon elképzelése mellett, hogy akkor jöhet létre, ha a Kárpát-medencéből minden barantás szervezet szerepel! Az OBSz felénk intézet aljas nyomásaira aztán felfigyelt, több Barantás ügyben megbizonyosodott, és ennek utána döntött úgy, hogy a FBSz mellé áll. Levédettük a Barantát a Felvidéken és az uniós országokban. A jogainkkal élve megállj-t parancsoltunk a sok sötét alakoskodásnak, minek most természetesen mi vagyunk az ördögei, de hála Istennek, néhányan ébredeznek és felteszik a kérdést (többek között Erdélyben is), hogy MIÉRT IS?? Sajnos az erkölcsi hatások már használhatatlanok.
Nemrégiben járt nálunk a Baranta völgyben Dr. Tóth Ferenc előadást tartani, és úgy kezdte az előadását, hogy létezik egy féreg, ami a birkának az orrából felmászik az agyába, és úgy blokkolja, hogy az ne tudjon menekülni (lásd: kergebirka). A célunk az, hogy megtisztítsuk a szervezetet e káros tényezőktől, amely mindkettő részéről fájdalommal jár, de sajnos máshogy nem megy. Ezt úgy értsd, hogy nem akarjuk kisajátítani a Barantát, szó sincs erről!
Jelen helyzetben is folyik az ellenünk elindított lejárató kampány, miszerint aljas, gazember és magyartalan módon viselkedünk. A fentiek alapján (több éve), ráadásul a magyaságot hirdetve minden barantás és nem barantás eldöntheti, hogy melyik viselkedés a magyartalan! Nekünk már elég volt a sok aljas példamutatás és lépünk, ha kell, többet is!
Mi megadtuk a lehetőséget a tárgyalásra, nem jelentkeztek, azaz nem hajlandók tárgyalni. Ha békét akarunk, készüljünk a háborúra?

Tisztelettel:
Kopecsni Gábor
Felföldi Baranta Szövetség elnöke