Felföldi Baranta Szövetség

„…mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben
magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül…”
Karácsony Sándor

A kezdetek

A Baranta, a magyar hagyományokra épülő, önálló harcművészeti stílus, amely népi és katonai harci testkultúrából tevődik össze, lelki és szellemi hátterét a magyar népműveltségi ismeretekből meríti. Alapítója Vukics Ferenc.
A Felföldi Baranta Szövetség 2008-ban alakult hivatalos formában, de természetesen az azt megelőző időben már volt néhány csapat a Felvidéken. Az első és egyben az úttörő munkát végző csapat a dunaszerdahelyi Hadik András Baranta. Alapítója Kopecsni Gábor.

Források

A Felföldi Baranta Szövetség néhány éve önállóan működik, különböző neves emberektől tanult Kopecsni Gábor (néhány esetben elkísérték tanítványai is), mint pl. Kassai Lajos, világhírű lovasíjász, akitől íjászatot tanultak, a mai napig az Kassai féle lovasíjász íjászmódszert alkalmazzák; Pucskó Zsolttól tanulták a hun-magyar harci botolót, ami a pásztorbot harci alkalmazására teszi a hangsúlyt, a néptáncos botoló gyakorlatból kidolgozva; Máday Norberttól tanulta a híres huszár hatvágást (plusz cselvágás, hamisvágás, huszárvágás), aki azóta létrehozta a Magyar Szablya Iskoláját.
Kopecsni Gábor élő néprajzi kutatást végez a népi harci testkultúra terén, elsősorban a Felvidéken, ami alatt sok érdekes dologra akadt, mint pl. a különböző ostorcserdítések, magyar népi birkózási formák, fokosvívás, bicskajátékok, botos játékok, stb, amelyek mind egyértelmű küzdelmi típusú cselvetések, vagy mind képességfejlesztő játékok jelentik értékeiket. A kutatómunka eredménye a Baranta Kiskönyvtár létrehozása és ennek eddig megjelent 5 kiadványa könyv formájában. A gyűjtőmunkák végzését kutatási csoport formájában kívánják végezni, amihez létrehoztak egy civil szevezetet: Felföldi Baranta Szövetség Kutatási Központja.

Képzés

A Felföldi Baranta Szövetség és egy felvidéki vállalkozó Mede Ferenc, közös összefogásból lértehozták Gömörpéterfalán a Baranta völgyet, amely teljes mértékben kínál mindenféle lehetőséget a Baranta gyakorlására. A Baranta völgy folyamatosan alakulóban van, de képzések folynak táborok, szemináriumok és rendszeres edzések formájában. A Baranta völgyben székel a FBSz Kutatási Központja is, aminek hamarosan külön szobája lesz korszerű technikával (számítógép, kivetítő, stb) valamint egy könyvtárral ellátva, ahol a kutatott forrásanyagok feldolgozásra kerülnek, majd azok a gyakorlatba átültetésre.

Kopecsni Gábor kidolgozott egy hatékony vívásrendszert (a korábbi vívásrendszerre építve), amely a magyar huszár hatvágásból (+2 irány) kiindulva építi fel oktatási rendszerét úgy, hogy az minden fegyverre a lehető legjobban alkalmazható legyen. A rendszer a hétrovásos vívásrendszer, amely a következő:
1. alapgyakorlatok
2. reflexgyakorlatok
3. képességfejlesztő gyakorlatok/játékok
4. szabadvívás
5. verseny
6. egységvezetés belülről
7. egységvezetés kívülről

2014-ben csapatépítő képzés indul, amelynek célja az 1. fokozatra való felkészülés illetve ismeretanyag átadása, amely vizsgával ér véget. A megszerzett fokozat biztosíték, hogy bizonyos tudással rendelkezik az egyén, így csapatalakításra is lehetősége van, természetesen a tudását további képzések során gyarapítani tudja

Bemutatók

A Felföldi Baranta Szövetség rendszeresen jár bemutatókat tartani, illetve foglalkozásokat. A bemutatónk célja a harcművészetünk bemutatása, valamint „verbuválás”, ahogy azt őseink tették.
A bemutatónk során a különböző fegyverek/eszközök használatát mutatjuk be, kísérőszöveggel, így érthetővé téve egyes gyakorlatok jelenlétét a hagyományunkban.

Az eddig megjelent könyvekből könyvbemutatókra is sor kerül, amely elméleti és gyakorlati előadás formájában történik, az egyes gyűjtött elemek (a lehetőséghez mérten) bemutatásra kerülnek, illetve az egyes gyűjtött témához kapcsolódó népműveltségi ismeretek is tájékoztatásul szolgálnak.

Baranta völgy

A Baranta völgy elsősorban a FBSz és a FBSz Kutatási Központ központja, de természetesen minden barantázó a Kárpát-medencében és azon túl, a magáénak tekintheti, hiszen ezért épül.
A Baranta völgyben lehetőség van életmód szerint megélni a magyar hagyományokat, legalábbis törekedni az irányába, amennyiben a mai modern világ engedi. Törekszünk magyar állat és növényfajokat tartani, ezzel is fenntartva és példát mutatva a ránk hagyott örökségünk megtartását.
A Baranta völgyben immár szálláslehetőség is biztosítva van, zuhanyzókkal, mellékhelységekkel ellátva.
2013-ban egy ünnepség keretében, az Ősök sarjai ünnepén Ősök terét avattunk a Baranta völgy „közepén”, ahol egy Élőfa, Életfa, Ősök oltára és tíz darab őseinket ábrázoló szobor áll. Az ünnepség megtartását, és ezáltal a szobrok számát továbbra is szándékozzuk növelni.

Célunk, hogy minél több felvidéki magyar lakta településre eljusson, hogy maradjunk meg magyar magyarnak, és éljük a magyar hagyományt egészében! Ne feledjük: olyan lesz a felvidéki magyarságunk, amilyenekké mi formáljuk!

A Felföldi Baranta Szövetség az interneten

Felföldi Baranta Szövetség hivatalos honlapja: www.felfoldbaranta.com
Facebook oldala:
Felföldi Baranta Szövetség
Baranta völgy
FBSz Kutatási Központ
Bemutatkozó film a youtubeon: https://www.youtube.com/watch?v=Sgb74Teyu80

FBSz elérhetősége:
Felföldi Baranta Szövetség
tel.: +421 (0)908 703 303, +421 (0)905 408 525
e-mail: felfoldbaranta@gmail.com
e-mail: fbsz_titkarsag@citromail.hu
levélcím: nám.SNP 197/43, 92901 Dunaszerdahely/Dunajská Streda