Felföldi Dalia Szövetség

„…mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben
magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül…”
Karácsony Sándor

A kezdetek

A Baranta, a magyar hagyományokra épülő, önálló harcművészeti stílus, amely népi és katonai harci testkultúrából tevődik össze, lelki és szellemi hátterét a magyar népműveltségi ismeretekből meríti. Alapítója Vukics Ferenc.
A Felföldi Baranta Szövetség 2008-ban alakult hivatalos formában, de természetesen az azt megelőző időben már volt néhány csapat a Felvidéken. Az első és egyben az úttörő munkát végző csapat a dunaszerdahelyi Hadik András Baranta. Alapítója Kopecsni Gábor.

Források

A Felföldi Baranta Szövetség néhány éve önállóan működik, különböző neves emberektől tanult Kopecsni Gábor (néhány esetben elkísérték tanítványai is), mint pl. Kassai Lajos, világhírű lovasíjász, akitől íjászatot tanultak, a mai napig az Kassai féle lovasíjász íjászmódszert alkalmazzák; Pucskó Zsolttól tanulták a hun-magyar harci botolót, ami a pásztorbot harci alkalmazására teszi a hangsúlyt, a néptáncos botoló gyakorlatból kidolgozva; Máday Norberttól tanulta a híres huszár hatvágást (plusz cselvágás, hamisvágás, huszárvágás), aki azóta létrehozta a Magyar Szablya Iskoláját.
Kopecsni Gábor élő néprajzi kutatást végez a népi harci testkultúra terén, elsősorban a Felvidéken, ami alatt sok érdekes dologra akadt, mint pl. a különböző ostorcserdítések, magyar népi birkózási formák, fokosvívás, bicskajátékok, botos játékok, stb, amelyek mind egyértelmű küzdelmi típusú cselvetések, vagy mind képességfejlesztő játékok jelentik értékeiket. A kutatómunka eredménye a Baranta Kiskönyvtár létrehozása és ennek eddig megjelent 5 kiadványa könyv formájában. A gyűjtőmunkák végzését kutatási csoport formájában kívánják végezni, amihez létrehoztak egy civil szevezetet: Felföldi Baranta Szövetség Kutatási Központja.
2016-tól a Felvidéken működő baranta Felföldi Baranta Iskola néven működik, (ezt foglalja magába a Felföldi Baranta Szövetség), aminek hét rovása van:

1. szablya
2. íj
3. karikásostor
4. bot
5. fokos
6. hajítófegyverek
7. magyar népi birkózások

Képzés

A Felföldi Baranta Iskola tudásanyaga a gyűjtött forrásokon és a gyakorlatban szerzett tapasztalatokon alapul. Központja Gömörpéterfala, de képzések folynak az ország különböző pontjain, ahol e nemzeti harcművészet iránt érdeklődnek és kezdeményeznek csapatot alakítani.

Kopecsni Gábor kidolgozott egy hatékony vívásrendszert (a korábbi vívásrendszerre építve), amely a magyar huszár hatvágásból (+2 irány) kiindulva építi fel oktatási rendszerét úgy, hogy az minden fegyverre a lehető legjobban alkalmazható legyen. A rendszer a hétrovásos vívásrendszer, amely a következő:
1. alapgyakorlatok
2. reflexgyakorlatok
3. képességfejlesztő gyakorlatok/játékok
4. szabadvívás
5. verseny
6. egységvezetés belülről
7. egységvezetés kívülről

2014-ben csapatépítő képzés indul, amelynek célja az 1. fokozatra való felkészülés illetve ismeretanyag átadása, amely vizsgával ér véget. A megszerzett fokozat biztosíték, hogy bizonyos tudással rendelkezik az egyén, így csapatalakításra is lehetősége van, természetesen a tudását további képzések során gyarapítani tudja

Bemutatók

A Felföldi Baranta Szövetség rendszeresen jár bemutatókat tartani, illetve foglalkozásokat. A bemutatónk célja a harcművészetünk bemutatása, valamint „verbuválás”, ahogy azt őseink tették.
A bemutatónk során a különböző fegyverek/eszközök használatát mutatjuk be, kísérőszöveggel, így érthetővé téve egyes gyakorlatok jelenlétét a hagyományunkban.

Az eddig megjelent könyvekből könyvbemutatókra is sor kerül, amely elméleti és gyakorlati előadás formájában történik, az egyes gyűjtött elemek (a lehetőséghez mérten) bemutatásra kerülnek, illetve az egyes gyűjtött témához kapcsolódó népműveltségi ismeretek is tájékoztatásul szolgálnak.

Célunk, hogy minél több felvidéki magyar lakta településre eljusson, hogy maradjunk meg magyar magyarnak, és éljük a magyar hagyományt egészében! Ne feledjük: olyan lesz a felvidéki magyarságunk, amilyenekké mi formáljuk!

2018. szeptember 28-án megszavaztuk és kimondtuk az új, önálló harcművészetünk születését: Felföldi Dalia Iskola

A Felföldi Dalia Szövetség az interneten

Felföldi Dalia Szövetség hivatalos honlapja: www.felfoldbaranta.com
Facebook oldala:
Felföldi Dalia Szövetség
FBSz Kutatási Központ
Bemutatkozó film a youtubeon: https://www.youtube.com/watch?v=Sgb74Teyu80

FDSz elérhetősége:
Felföldi Dalia Szövetség
tel.: +421 (0)908 703 303,
e-mail: felfolddalia@gmail.com, felfoldbaranta@gmail.com