Médiatámogatók

Támogatónk:
Sunflower s.r.o.
Alžbetínske námestie 328
92901 Dunajská Streda
ICO: 36228974
IC DPH: SK 2020196761

Ladislav Mátis - Karber
Nová Ves226/40
92901 Dunajská Streda
ICO: 40283631
IC DPH: SK 1020257139