Sikeres vizsgák a Baranta völgyben: 2. és 7. fokozat

Kedves barátaink!
A szeptember 19-21 közötti hétvégén lezajlott a Felföldi Baranta Szövetség fokozatvizsgája, ahol 2. és 7. fokozatra indulók mérték fel tudásukat! íme néhány gondolat a hétvégéről, valamint egy cikk, Szvorák Emese és Sípos Berni részéről, amely majd a tv-ben, tudósításként is hamarosan megjelenik!
http://www.hirek.sk/itthon/20140923083541/Baranta-vizsga-Gomorpeterfalan...

Kopecsni Gábor, vizsgázó 7. fokozat (Gümür Baranta, Gömörpéterfala)
Az ember az életében sok változáson megy át, ám az embernek mindig van lehetősége választani. A választás fél siker, elszántságnak, tettnek és hitnek kell párosulnia és testben, lélekben, szellemben átalakulnia. A Baranta útját választottam, amelynek vége nincs, egy végtelen út, amely mindig tökéletesedik. A fokozatvizsga csakúgy, mint a versenyek, a gyűjtések és egyáltalán a munka, amelyet a Baranta völgyben végzünk egy a Barantának és a magyar szerves műveltségnek megfelelő környezet kialakítására, egy kör a végtelen úton. Az, hogy 48 vizsgaszámból, köztük 20 km-es futás, három fajta birkózásból összesen 50 küzdelem, 60 vívóküzdelem, íjász, ostor, bot, kard, szablya, stb., különböző harci mozzanatok, népműveltségi ismeretek helytállása úgy, hogy a pénteki napon nem aludhattam, a szombati napon pedig nem ehettem, úgy érzem komoly feladat és megpróbáltatás számomra, de ugyanakkor bízom a példa értékében! A tanítványaimnak, a barátaimnak, a tisztelőimnek, de a felvidéki és a Kárpát-medencei magyaroknak is felmutathatok egy olyan példát, amelyet rendszeres munkával, elszántsággal lehet követni, és egyben a nemzetünk és a hazaszeretetünk javára írni. Számomra a Baranta az út, amit felvállaltam, és az életem vállalása pedig az én vallásom.
Őszintén köszönöm mindazoknak, akik segítettek a vizsgán, azoknak, akik szorítottak és gondoltak rám a vizsgaidő alatt, köszönet Zsoltéknek (Záhony, Magyarország), Zoliéknak (Nagykároly, Erdély), akik nem sajnálták a több száz kilométeres utat e rövid találkozás erejéig, és dobjaikkal és lelkületükkel segítettek a felövezésben! Valamint köszönet Szvorák Emesének és Sípos Berninek, hogy ismét eljöttek és tudósítanak rólunk a Duna Tv-nek, M1-nek és a STV magyar adásának!
Isten áldja a magyart!

Áldás
Kopecsni Gábor

Herczeg István, a vizsgabizttság elnöke (Tolma Baranta, Komárom)
Az idei évben a megszokott július vége helyett szeptemberre módosult a vizsgák időpontja az FBSZ-nél, így a szokásosnál kisebb létszámú volt a fokozat vizsgára jelentkező barantázók létszáma. Ez nekünk, a vizsgáztatóknak és a segítőknek némi könnyebbséget jelentett, mert így még több figyelmet fordíthattunk a vizsgázók egyéni teljesítményére. A vizsga a szokásos 2 nap helyett 3 napot vett igénybe, mégpedig azért mert egy 7-ik fokozatos vizsgázónk is volt a felvidéki barantások közül. Jelenleg ez a Kárpát-medence legmagasabb fokozata. Ennek a fokozat szintnek a teljesítése indokolta a hosszabb időtartamot, bár a vizsga éjjel-nappal, folyamatosan zajlott a küzdőtéren. A vizsgázóink fegyelmezetten, az időrendi beosztást pontosan követve, kiválóan felkészülve teljesítették a fokozatuknak előírt vizsgakövetelményeket, így mindegyikük sikeres vizsgát tett Gömörben,a Baranta Völgyben.

Katyi Bálint 2.fokozat Gümür vezér Baranta csapat Almáspuszta
Ravasz László 2.fokozat Tolma Baranta csapat Révkomárom
Kopecsni Gábor 7.fokozat Gümür vezér Baranta csapat Almáspuszta

Bugár György, a vizsgabizottság alelnöke (Hadik Baranta, Dunaszerdahely):
A Felföldi Baranta Szövetség idén szeptember 19.-21. közt adott lehetőséget a vizsgázóknak próbatételeik teljesítésére. Ravasz László és Katyi Bálint a 2. fokozatért indultak, Kopecsni Gábor pedig a 7. fokozat elérését tűzte ki célul. A vizsgabizottság elnöke Herczeg István, alelnöke pedig Bugár György volt. A hétvégén a szövetség tagjai nem csak erejükről tettek tanúbizonyságot hanem összetartásukról és közösségük erejéről is. A vizsgák küzdelmeiben nem a küzdő felek egymás elleni harca jelent meg, hanem a közös cél, egymás emelése. A vizsgázókat a szövetség többi jelenlévő tagja kísérte végig útjukon. Minden vizsgázó sikeresen teljesítette a fokozatához szükséges feladatokat, mindannyian bizonyították rátermettségüket. A Baranta völgy a hétvégére nem csak barantásokat látott vendégül, hanem dobosokat is, akik az őszi napéjegyenlőség alkalmából szombaton éjjel szert tartottak, illetve a vizsgákat záró szerben is kivették részüket. Mindent összevetve a hétvége nem csak próbatételeket és sikereket tartogatott, hanem új kapcsolatokat és barátságokat is hozott magával.